Přihláška

Pro platnou rezervaci je nutné spolu s přihláškou uhradit zálohu.