Přihláška

Pro platnou rezervaci je nutné spolu s přihláškou uhradit zálohu!!!

Pokud budeme nuceni akci zrušit kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, záloha Vám bude vrácena.