Přihláška

Pro platnou rezervaci je nutné spolu s přihláškou uhradit zálohu!!!
Pokud bude nutné akci z důvodu vládních opatření zrušit, záloha se Vám vrátí 🙂