Ceník a platba

Cena za celý vodák

Celkem 2 900,- Kč
1 300 - záloha
1 600 - doplatek

Cena zahrnuje: zapůjčení kánoe (1 kánoe je pro 2 osoby), ubytování, zapůjčení pádla, vesty a barelu na věci, pojištění a výměnu kánoí v případě poškození, dopravu.

Cena nezahrnuje platbu za mikinu.

Záloha je nevratná.


Informace k platbě

Přihlášku spolu se zálohou je nutno poslat do 31. 5. 2020
Účet 4259843339/0800
Variabilní symbol -  rodné číslo před lomítkem
Doplatek je nutno zaplatit nejpozději do 23. 6. 2020 tzn. 4 pracovní dny před odjezdem.